ciencia2  cultura2
Els grups de Ciència i Cultura fan  l’acompanyament a grups de persones grans i altres col·lectius a les seves visites a CosmoCaixa, CaixaForum i els diversos museus, centres i sales de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona de l’Obra Social de Fundació Bancària “la Caixa”, així com a altres museus.

cibercaixa1El Programa de CiberCaixa Hospitalàries s’inscriu dins de les iniciatives que l’Obra Social de Fundació Bancària ”la Caixa” du a terme en col•laboració amb les Conselleries de Sanitat de les diferents Comunitats Autònomes.

L’any 2002 es va crear la primera CiberCaixa Hospitalària a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. Des d’aleshores els Voluntaris/es d’ASVOL tenen com objectiu desenvolupar la tasca d’ajudar a minimitzar l’impacte que suposa pels infants i per les seves families l’estada al centre hospitalari. Pels nens i nenes representa un lloc que els permet relacionar-se entre ells i aleshores practicar activitats que els Voluntaris els proporcionen, mitjançant els ordinadors, llegir comptes, fer treballs manuals d’entreteniment, jocs i moltes altres activitats.

Actualment els Voluntaris d’ASVOL estan portant a terme aquestes activitats a les CiberCaixes dels Centres Hospitalaris següents: a Barcelona: Hospital Materno Infantil de la Vall d’Hebron i l´Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; a Girona: Hospital Universitari del Doctor Josep Trueta; a Tarragona: Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i Hospital Sant Joan de Reus. En aquests moments Asvol te en preparació altres centres on les aules ja han començat a funcionar.

aula11El programa Informàtica i comunicació a l’abast representa una porta oberta a la comunicació, d’una banda amb el món, mitjançant l’espai virtual, i per un altre, amb l’entorn més proper, a partir del contacte amb altres persones que, com nosaltres mateixos, descobreixen les potencialitats dels ordinadors.

Amb la finalitat de desenvolupar el programa, l’Obra Social de Fundació Bancària “la Caixa”, des de l’any 1997, ha impulsat la instal·lació d’equipaments informàtics en els Centres de Gent Gran propis (EspaisCaixa) i en conveni amb les diferents administracions públiques. Les tecnologies de la informació i la comunicació tenen un espai permanent en els centres. Els cursos i els tallers s’adapten a tots els nivells de formació.
Moltes persones que en el transcurs d’aquests anys s’han iniciat en la informàtica, s’han incorporat com a voluntaris i dinamitzadors de les ciberaules.

Els Voluntaris informàtics d’ASVOL donen suport a les activitats solidàries a les ciberaules dels centres, mitjançant projectes intergeneracionals, obrint-les a altres col·lectius com persones discapacitades, nens, immigrants, joves i suport a la gent gran en les aules obertes.

vol-lecxitPrograma LECXIT: Lectura per a l’èxit educatiu, és un programa que vol millorar la comprensió lectora dels infants. funciona gràcies a la col•laboració de voluntaris i voluntàries que acompanyen la lectura dels infants. Les trobades entre voluntaris i infants es realitzen per parelles (un/a voluntari/a i un/a alumne/a).

CiberCaixa Solidària en Centres Penitenciaris

Cursos d’informàtica dirigits a persones que estan en Règim Obert en la seva situació penitenciària.

Es compon de 16 sessions i se’ls dóna eines per poder escriure a través del programa Word i també se’ls ensenya a buscar informació necessària: carnet de biblioteca, hores de la Sanitat i de l’Administració, confeccionar un Currículum, etc.

Quan s’acaba el curs se’ls lliura un diploma conforma han assistit i es comenta com han transcorregut les sessions. Es fa un balanç, tant en l’aspecte de l’aprenentatge informàtic com del tracte que han rebut per part dels voluntaris.

És una activitat que satisfà afectivament, tant per l’ajuda que s’ofereix com pel que es rep per part dels alumnes. És una lliçó de vida!

Conidem a qui vulgui passar una experiència inoblidable a col·laborar en aquesta activitat!!!!!