PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS TRIMESTRALS: OBRES DE TEATRE, CONFERÈNCIES, XERRADES, EXPOSICIONS I SORTIDES CULTURALS.

És imprescindible la prèvia inscripció a les que siguin del vostre interès. Cal fer-ho a la nostra seu a Via Laietana 46 bis, 2n 1ª, de dilluns a dijous de 17 a 19 hores o al telèfon 932 683 725, amb el mateix horari.

En cas de no poder assistir a qualsevol de les visites o sortides, agrairíem que aviséssiu amb la suficient antelació.

En determinades activitats, serà obligatori confirmar la reserva feta mitjançant un ingrés no recuperable i a compte del total. Els detalls queden indicats a cada activitat afectada.

Per veure el detall de totes les activitats podeu descarregar-vos una còpia en PDF del document sencer que ha estat enviat per correu electrònic i postal.

activitats del Trimestre