La nova Junta directiva que regeix, administra i representa l’ASVOL (Associació de Gent Gran Voluntària en Àmbit Social, Ciència i Cultura), es va constituir l’1 d’abril de 2016, formada pels següents membres:

Presidenta: Mª Teresa Juny  | Sots presidenta: Esther Muñoz | Secretària: Mª Dolors Güell |  Tresorer: Pere Solé

Vocals:
Francesc Caballero | Matias Carrillo | Mª Cinta Cornadó | Joan Dabau | Lydia Gómez | Lidia Mas | Julio Remón | Rosa Vilalta.